اپلیکیشن Tiny Cards

اپلیکیشن Tiny Cards

اپلیکیشن Tiny Cards

این برنامه از زیربرنامه های Duolingo است. تمرکز این برنامه بر یادگیری کلمات با استفاده از روش فلش کارت میباشد. این برنامه در ابتدا پروژه ای آزمایشی بود که در ادامه با اضافه شدن زبان های پر کاربرد به حیاتش ادامه داد.

گالری تصاویر

امتیاز دهید

افزودن نظر

Your email is safe with us.