سایت Babbel

سایت Babbel


بابل روش جدید برای یادگیری زبان خارجی است. سیستم یادگیری جامع ترکیبی از روشهای آموزش موثر با پیشرفته ترین فناوری است. در ابتدا برای یادگیری زبان آلمانی به کار برده میشد که در ادامه دیگر زبان ها نیز اضافه شدند.

گالری تصویر

امتیاز دهید