معرفی اپلیکیشن و سایت آلمانی

سایت و اپلیکیشن آلمانی

معرفی نرم افزارهای آلمانی

این دغدغه همیشه وجود دارد که برای یادگیری آلمانی از چه نرم افزارهایی برای تقویت مهارت های زبان استفاده کنیم و یا در چه دیکشنری به دنبال معنی لغت خود بگردیم شما در این بخش می توانید با بهترین نرم افزارهای آلمانی آشنا شوید.


ورود به صفحه معرفی اپلیکیشن

معرفی سایت و اپلیکیشن

معرفی سایت های آلمانی

در این بخش سعی شده است که وبسایت های داخلی و خارجی مفیدی که برای فراگیری زبان آلمانی و یا برای فرآیند مهاجرت موجود هستند معرفی شوند تا زبان آموزان و مهاجران به آلمان متناسب با نیاز خود از این سایت ها به راحتی بهره مند شوند.


ورود به صفحه معرفی سایت

اگه یه لیست کامل از سایتها و اپلیکیشن های کاربردی آلمانی می خوای ایمیلتو بده