سایت و اپلیکیشن

بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید

معرفی سایت و اپلیکیشن

معرفی سایت های آلمانی

در این بخش سعی شده است که وبسایت های داخلی و خارجی مفیدی که برای فراگیری زبان آلمانی و یا برای فرآیند مهاجرت موجود هستند معرفی شوند تا زبان آموزان و مهاجران به آلمان متناسب با نیاز خود از این سایت ها به راحتی بهره مند شوند.


ورود به صفحه معرفی سایت

سایت و اپلیکیشن آلمانی

معرفی نرم افزارهای آلمانی

این دغدغه همیشه وجود دارد که برای یادگیری آلمانی از چه نرم افزارهایی برای تقویت مهارت های زبان استفاده کنیم و یا در چه دیکشنری به دنبال معنی لغت خود بگردیم شما در این بخش می توانید با بهترین نرم افزارهای آلمانی آشنا شوید.


ورود به صفحه معرفی اپلیکیشن

اگه یه لیست کامل از سایتها و اپلیکیشن های کاربردی آلمانی می خوای ایمیلتو بده