آموزشگاه آلمانی

آموزشگاه های زبان آلمانی

یادگیری زبان آلمانی پیش‌نیازهای بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، یادگیری در یکی از بهترین آموزشگاه های زبان آلمانی است. در اینجا به معرفی بهترین موسسه‌های آموزش زبان آلمانی می‌پردازیم.

تهران

آموزشگاه گوته

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : A
۰۲۱۲۲۶۰۱۸۵۱ – ۰۲۱۲۲۶۰۶۱۴۶
تهران، قلهک، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه شرقی، پلاک 10
آموزشگاه goethe

تهران

آموزشگاه ÖKF

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : A
۰۲۱۸۸۷۶۵۵۲۵
خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم، نبش سیبویه، پلاک 1
آموزشگاه

تهران

آموزشگاه آریان صدر

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : A
۰۲۱۸۸۵۲-۳۰۶
تهران میدان آرژانتین
آموزشگاه آریان صدر

تهران

آموزشگاه کیهان

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : B
۰۲۱۸۷۷۰۰۰۱۸
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33
آموزشگاه

تهران

آموزشگاه دال

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : B
۰۲۱۸۸۴۱۹۰۷۲ – ۰۲۱۸۸۴۳۷۰۵۱
عباس آباد، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه،تقاطع خیابان شکرآبی، پلاک 26
آموزشگاه

تهران

آموزشگاه آلمانی آنجل

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : B
۰۷۱۳۲۲۹۵۹۵۹ – ۰۷۱۹۱۰۰۵۹۶۰
شیراز، خیابان ارم، کوی عرفان، خیابان سروناز، آکادمی آلمانی انجل
آموزشگاه

تهران

آموزشگاه دیوان

فقط آلمانی
سطح (از دیدگاه آینفاخ) : C
۰۲۱۲۲۸۵۶۰۴۲
تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان ادیب، پلاک 9
آموزشگاه دیوان