درخواست همکاری با انجمن آلمانی آینفاخ

درخواست همکاری با انجمن آلمانی آینفاخ

انجمن آلمانی آینفاخ با هدف تسهیل فرآیند مهاجرت و یادگیری زبان آلمانی برای تمامی افرادی که قصد مهاجرت به آلمان را دارند ایجاد شده است. از همین رو از افراد دغدغه مند و با انگیزه ای که تمایل به همکاری در این زمینه را دارند دعوت می شود که برای بخش های مختلف انجمن رزومه خودشان را از طریق فرم زیر ارسال نمایند.

"(ضروری)" indicates required fields

زمینه همکاری(ضروری)
سطح زبان آلمانی(ضروری)
Max. file size: 200 MB.
فایل رزومه باید یکی از فرمت‌های JPG ،DOCX ،DOC ،PDF و یا PNG باشد.
Max. file size: 200 MB.
تصویر باید یکی از فرمت‌های JPG،PNG و یا JPEG باشد.