سایت Germanpod101


این وبسایت زبان آلمانی را به شما از طریق مکالمه آموزش میدهد. به عنوان یک آغاز کننده زبان میتوانید به اندازه سطح خود سرعت پخش و یادگیری را کاهش دهید. برتریشان به نسبت رقبا، دایره وسیع دروس برای تمامی سطوح از مبتدی تا پیشرفته است.

گالری تصویر

امتیاز دهید