سایت Lingoda


تمام چیزی که برای یادگیری زبان آلمانی از طریق ویدیو و سایت لینگودا دارید، یک کامپیوتر و یک اینترنت مناسب است.

شما بنا به برنامه زمانی مناسب خودتان میتوانید زمان کلاس ها را تعیین کنید . و یا حتی به گروه های کوچک و بزرگ ملحق شوید.

گالری تصویر

امتیاز دهید