سایت Memrise


Memrise یک بستر انگلیسی زبان است که برای افزایش میزان یادگیری از تکرار فاصله مرتبا استفاده می کند. مقر آن در لندن ، انگلستان است. Memrise محتوای تولید شده توسط کاربر را در طیف گسترده ای از موضوعات دیگر ارائه می دهد.

گالری تصویر

امتیاز دهید