راهنما درخواست ویزا پیوست آلمان

لطفا هنگام تقاضای روادید به نکات زیر توجه فرمایید: 

 دو سری از تمامی مدارک مربوطه را برای درخواست روادید  به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتیب ذیل مرتب نمائید .

 تمامی  کپی ها می بایست بر ر وی  کاغذ  A4ارائه گردند. این امر شامل کپی مدارکی  که اصل آنها ابعادی غیر از  A4دارند نیز می باشد.

 تمامی مدارک باید فقط به زبان آلمانی و یا با ترجمه به زبان آلمانی ارائه گردند. 

 مدارک ایرانی (از جمله شناسنامه ها، وکالتنامه ها، اسناد و غیره)  که در کشور آلمان ترجمه شده باشند، از سوی سفارت مورد تایید نبوده و قابل پذیرش نیستند. 

در ساختمان سفارت امکان چاپ و یا کپی مدارک وجود ندارد، لذا متقاضیان محترم پیش از ورود به سفارت ملزم به تکمیل مدارک و  کپی های مربوطه می باشند. 

لطفاً در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت، مدارک مربوطه را به ترتیب ذیل مرتب و ارائه نمائید: 

 • فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت و تذکر توجیهی مطابق ماده ۴۵ قانون اقامت آلمان

بصورت کامل و خوانا تکمیل و امضا شود. آخ رین فرم های مربوطه در اینجا قرار دارند.  کلیه فرم های تقاضا باید توسط متقاضی امضا شده باشد. توضیحات پایانی فرم و همچنین جدول مربوط به آدرس و معرفی نماینده نباید حذف شود. جدول “اطلاعات تکمیلی جهت برقراری ارتباط و معرفی نماینده” باید با دقت تکمیل و توسط متقاضی امضا شود. 

 • عکس گذرنامه ای

سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد (۵۳ در ۵۴ میلی متر) ،برای هر دسته از مدارک یک قطعه، قدیمی تر از ۶ ماه نباشد ،زمینه سفید و یا طوسی ،بیومتریک. در این راستا لطفاً جدول نمونه عکس و توضیحات (فقط به زبان آلمانی) را مد نظر قرار دهید  .

 • گذرنامه معتبر

حاوی امضاء به همراه کپی بر ر وی  کاغذ  A4از صفحات ۲ و  ۳ گذرنامه 

 • گذرنامه/کارت شناسایی (Personalausweis) آلمانی و یا اقامت همسر شما در آلمان

(اصل مدرک مورد نیاز نمی باشد)

لطفا توجه فرمایید  که جهت پیوست به خانواده در ارتباط با پناهجویان مورد تایید ،در روز مصاحبه، علاوه بر مدارک مذکور، ارائه  گواهی سازمان مهاجرین و پناهج ویان آلمان( BAMF) در ارتباط با شخص پناهجوی ساکن آلمان نیز مورد نیاز می باشد.

 • سند ازدواج

در مورد سند ازدواج ایرانی

برای دسته اول: 

اصل ترجمه  تأیید شده مدرک توسط سفارت که ترجمه ی آلمانی آنها قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد. (اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت)

برای دسته دوم: 

فقط  کپی معمولی مدرک (ترجمه  کامل) کفایت می  کند. لطفاً توجه داشته باشید  که روی کپی ها ،مهر سفارت نیز دیده شود .ارائه اصل مدارک در موقع مصاحبه الزامی نمی باشد. 

در مورد سند ازدواج آلمانی و یا سند ازدواج بین المللی دانمارکی، دو کپی ساده کفایت می  کند. در مورد سند ازدواج از کشور ترکیه می بایست دو کپی ساده از فرم  Bارائه گردد .سند ازدواج  گرجستانی می بایست دارای آپوستیل باشد. درخصوص سند ازدواج عراقی باید علاوه بر کپی ها ،اصل سند نیز ارائه شود. 

 • وکالت جهت ازدواج

در صورتی  که یکی از زوجین شخصاً در زمان عقد ازدواج در ایران حضور نداشته است .وکیل و موضوع وکالت (ازدواج با )… باید مشخصاً و با ذکر نام در وکالت نامه ذکر شده باشد  .

برای دسته اول: 

اصل ترجمه تایید شده مدرک توسط سفارت که ترجم هی آلمانی آنها قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد (اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت)

برای دسته دوم: 

فقط  کپی معمولی مدرک (ترجمه  کامل) کفایت می  کند. لطفاً توجه داشته باشید  که روی کپی ها ،مهر سفارت نیز دیده شود .ارائه اصل مدارک در موقع مصاحبه الزامی نمی باشد. 

 • شناسنامه زوجین برای دسته اول: 

 اصل ترجمه تأیید شده مدرک توسط سفارت که ترجمه ی آلمانی آنها قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد (اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت)

برای دسته دوم: 

فقط  کپی معمولی مدرک (ترجمه  کامل) کفایت می  کند. لطفاً توجه داشته باشید  که روی کپ یها ،مهر سفارت نیز دیده شود .ارائه اصل مدارک در موقع مصاحبه الزامی نمی باشد. 

 • در صورت داشتن سابقه ازدواج پیشین: حکم طلاق/گواهی فوت برای همسر سابق: 

برای دسته اول: 

اصل ترجمه تأیید شده مدرک توسط سفارت که ترجمهی آلمانی آنها قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد (اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت)

 برای دسته دوم: 

فقط  کپی معمولی مدرک (ترجمه  کامل) کفایت می  کند. لطفاً توجه داشته باشید  که روی کپ یها ،مهر سفارت نیز دیده شود .ارائه اصل مدارک در موقع مصاحبه الزامی نمی باشد. 

(در صورت ذکر حکم طلاق/گواهی فوت همسر پیشین در سند ازدواج جدید و یا شناسنامه، نیازی به تأیید ترجمه از س وی سفارت نمی باشد. البته در این مورد، ارائه اصل و کپی ترجمه آلمانی  که توسط وزارت امور خارجه جمهو ری اسلامی ایران تایید شده است، الزامی می باشد) 

در مورد مدرک طلاق آلمانی ،دو کپی ساده کفایت می  کند. 

 • گواهی مبنی بر معلومات زبان آلمانی در حد ساده سطح  A1

اثبات معلومات زبان آلمانی تنها از طریق مدارک زبان مؤسسه گوته / مؤسسه زبان آلمانی تهران( DSIT)، انجمن فرهنگی اتریش (ÖKF) / مرکز آزمون مدرک زبان آلمانی اتریش (ÖSD) در شیراز ،مؤسسه TestDaf و شرکت  telcامکان پذیر می باشد. 

این گواهی می تواند متعاقباً در طی مدت بررسی ارائه گردد. سفارت ارائه این گواهی را یادآوری نخواهد کرد. عدم ارائه این گواهی می تواند منجر به رد درخواست گردد.

این مدرک می بایست در 2 نسخه کپی ارائه شود. و از تاریخ صدور آن بیش از یک سال نگذشته باشد. 

بسته به وضعیت اقامتی همسر ساکن آلمان ،امکان صرف نظر از نیاز به ارائه ی گواهی معلومات زبان آلمانی وجود دارد. 

گواهی زبان باید ظرف مدت ۴۱ روز پس از مصاحبه به سفارت تحویل داده شود. 

 • گواهی اعلام قبولی پناهندگی اداره اقامت در مدت سه ماه (Fristwahrende Anzeige)

اگر براساس پاراگراف ۲۹، بند ۲ قانون اقامت، آگهی اعلام قبولی وجود داشته باشد، باید مدرکی از آن تحویل دهید  .

 • گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان (در روز مصاحبه به همراه مدارک ارائه گردد) 

گواهی مبنی بر اعتبار پس از ورود به آلمان (به عنوان مثال کارت بیمه درمانی آلمان) و یا بیمه درمانی مسافرتی (دارای/۹۰ ۰۸۱ روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل ۳۰۰۰۰ یورو). برای هر دسته مدرک یک نسخه کپی ارائه گردد. 

در صورتی  که فرزندتان نیز شما را همراهی می  کند، لطفاً علاوه بر مدارک فوق، مدارک ذیل را نیز ارائه نمائید: 

  لطفا توجه فرمایید  که حضور فرزند در هنگام مصاحبه الزامی می باشد. 

 • فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت و تذکر توجیهی مطابق ماده ۴۵ قانون اقامت آلمان

بصورت  کامل و خوانا تکمیل و توسط  پدر و مادر امضا شود. چنانچه یکی از والدین در آلمان اقامت دارند، می بایست فرم امضا شده (اصل خودکا ری) را در دو نسخه ارسال نموده، به صورتی  که فرم های تقاضای فرزند با امضای والدین ارائه گردد. آخرین فرم های مربوطه در اینجا قرار دارند. 

 • عکس گذرنامه ای

سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد( ۵۳ در ۵۴ میلی متر)، قدیمی تر از ۶ ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی، بیومتریک. در این راستا لطفاً جدول نمونه عکس و توضیحات (فقط به زبان آلمانی) را مد نظر قرار دهید  .

 • گذرنامه معتبر

حاوی امضاء( برای افراد ۲۱ سال به بالا) به همراه کپی بر ر وی  کاغذ  A4از صفحات ۲ و  ۳ گذرنامه 

 • کارت شناسایی (Personalausweis) آلمانی و یا اقامت همسر شما  که در آلمان حضور دارد

(اصل مدرک مورد نیاز نمی باشد)

 • شناسنامه فرزندتان برای دسته اول: 

 اصل ترجمه تأیید شده مدرک توسط سفارت که ترجمه ی آلمانی آنها قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد (اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت)

برای دسته دوم: 

فقط  کپی معمولی مدرک (ترجمه  کامل) کفایت می  کند. لطفاً توجه داشته باشید  که روی کپ یها ،مهر سفارت نیز دیده شود .ارائه اصل مدارک در موقع مصاحبه الزامی نمی باشد. 

 • گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان (در روز مصاحبه به همراه مدارک ارائه گردد) 

گواهی مبنی بر اعتبار پس از ورود به آلمان (به عنوان مثال کارت بیمه درمانی آلمان) و یا بیمه درمانی مسافرتی (دارای/۹۰ ۰۸۱ روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل ۳۰۰۰۰ یورو). برای هر دسته مدرک یک نسخه  کپی ارائه گردد. 

 • در صورت طلاق و قصد همراه بردن فرزندی از ازدواج پیشین:

حکم دادگاه و سند محضری یکی از والدین  که کشور را ترک نمی  کند

در این مدرک باید حق قطعی حضانت و موافقت پدر یا مادر کودک که از کشور خارج نمی شود و در ایران می ماند، مبنی بر خروج و اقامت دائم  کودک در آلمان به روشنی ذکر گردیده باشد. 

به عنوان مثال “اینجانب با خروج از کشور و اقامت دائم فرزندم به همراه مادر/پدر در آلمان موافقت می نمایم  .” 

برای دسته اول: 

 اصل ترجمه تأیید شده مدرک توسط سفارت که ترجمه ی آلمانی آنها قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد (اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت)  

برای دسته دوم: 

فقط  کپی معمولی مدرک (ترجمه  کامل) کفایت می  کند. لطفاً توجه داشته باشید  که روی کپ یها ،مهر سفارت نیز دیده شود. نه اصل مدارک و نه اصل ترجمه شان را مجبور نیستید تح ویل دهید  .

هزینه روادید می بایست در زمان ارائه درخواست پرداخت گردد. مبلغ مربوطه می بایست به صورت نقد و حتی الامکان دقیقاً  به همان میزان تعیین شده پرداخت گردد؛ در غیر این صورت درخواست روادید پذیرفته نمی شود.

در پایان: 

 لطفاً توجه داشته باشید  که ارائه مدارک جعلی و یا دستکاری شده همواره رد درخواست روادید شما را به همراه خواهد داشت و بدون استثنا از س وی سفارت در چارچوب قوانین حاکم در آلمان پیگیری حقوقی خواهد شد .حتی در صورتی  که اشخاص ثالثی در تکمیل درخواست روادید به شما  کمک کرده باشند، شخص شما به عنوان درخواست کننده، مسئول صحت اطلاعات ارائه شده و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه درخواست می باشید. 

کل فرآیند رسیدگی به درخواست روادید از زمان ارائه درخواست معمولا ۴ تا ۶ ماه زمان می برد. البته ممکن است نیاز به زمان بیشتری نیز وجود داشته باشد. بنابراین در وحله ی اول، لطفاً از پیگیری وضعیت درخواست روادید خود خودداری کنید  .

درخواست هایی  که به آنها پاسخ مثبت داده شده را می توانید با وارد کردن شماره رهگیری (بارکد) شش رقمی در صفح هی اینترنتی سفارت مشاهد نمایید. ممکن هم هست که تلفنی با شما تماس گرفته شود. درصورت رد درخواست هم باز این موضوع به اطلاعتان خواهد رسید .

برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب ویزا پیوست آلمان را مطالعه کنید

منبع: سایت رسمی سفارت آلمان

5/5 - (1 امتیاز)