کتاب آلمانی Chinesisches Buch Lesenverstehen TestDaF

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

یک منبع عالی برای آماده شدن بخش خواندن آزمون تست داف که مجموعه از آزمون هایی در سطح بالاتر از آزمون در آن جمع آوری شده است

This textbook contains exercises and test chapters designed to prepare the learner for TestDaF. It can be used as ancillary material or on its own.

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

5/5 - (1 امتیاز)

Your support motivates us to continue​​

My Public Address to Receive USDT (ERC20)
0x23b7A903B634EB804d2487161A889428DB91A7e0