کتاب آلمانی Klipp und klar A1-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Klipp und klar A1-B1” از ناشر Klett یک دوره یادگیری زبان آلمانی برای سطوح A1 تا B1 است. این کتاب یک منبع جامع برای زبان آموزانی است که می‌خواهند از سطح مبتدی تا متوسط در یادگیری زبان آلمانی پیشرفت کنند. کتاب “Klipp und klar A1-B1” شامل درس‌ها و فعالیت‌های تنوع‌بخشی است که به شما […]

کتاب آلمانی Deutsch Bildgrammatik A1-A2

کتاب “Deutsch Bildgrammatik A1-A2” از ناشر Hueber یک منبع آموزشی برای گرامر زبان آلمانی در سطح A1 تا A2 است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا با استفاده از تصاویر و نمودارها، مفاهیم گرامری را در زبان آلمانی به صورت تصویری و قابل فهم بیشتری بیاموزید. کتاب “Deutsch Bildgrammatik A1-A2” شامل تصاویر و توضیحات […]

کتاب آلمانی Schritte Übungsgrammatik A1-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Schritte Übungsgrammatik A1-B1” یک کتاب تمرینی برای تقویت گرامر زبان آلمانی در سطوح A1 تا B1 است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا قواعد گرامری زبان آلمانی را در سطوح مبتدی تا متوسط تمرین کنید و مهارت‌های گرامری خود را بهبود بخشید. “Schritte Übungsgrammatik A1-B1” شامل تمرینات و فعالیت‌های متنوعی است که در […]

کتاب آلمانی Klipp und klar A1-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Klipp und klar A1-B1” یک منبع آموزشی جامع برای تقویت مهارت‌های شنیداری و گفتاری در زبان آلمانی در سطوح A1 تا B1 است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا توانایی‌های شنیداری خود را درک کنید و مهارت‌های گفتاری خود را در موقعیت‌های مختلف تقویت کنید. “Klipp und klar A1-B1” شامل یک مجموعه از […]

کتاب آلمانی Fit in Grammatik A1-A2

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Fit in Grammatik A1-A2” یک منبع آموزشی است که به شما کمک می‌کند مفاهیم و قواعد گرامری در سطح A1 تا A2 زبان آلمانی را به صورت جامع و عملی فرا بگیرید. این کتاب به عنوان یک راهنمای گرامری استفاده می‌شود و شامل تمرینات متنوعی است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های دستور […]

کتاب آلمانی Grammatiktraining Deutsch für A1 B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Grammatiktraining Deutsch für A1-B1” یک منبع آموزشی گرامر زبان آلمانی است که به شما کمک می‌کند مفاهیم و قواعد گرامری در سطح A1 تا B1 را تمرین کنید. این کتاب به صورت خاص برای آمادگی آزمونهای معتبر تلک (telc) در سطوح مذکور طراحی شده است. “Grammatiktraining Deutsch für A1-B1” شامل تمرینات گرامری متنوعی است […]

کتاب آلمانی Grammatik und Konversation 1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Grammatik und Konversation 1” از انتشارات کلت (Klett)، یک کتاب آموزشی برای تقویت مهارت‌های دستور زبان و مکالمه در زبان آلمانی در سطح مبتدی است. این کتاب به منظور آموزش قواعد گرامری و تقویت مهارت‌های مکالمه در سطح مبتدی طراحی شده است. “Grammatik und Konversation 1” به شما فرصت می‌دهد تا با قواعد گرامری پایه […]

کتاب آلمانی Grammatik und Konversation 2

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Grammatik und Konversation 2” از انتشارات کلت (Klett)، یک کتاب آموزشی برای تقویت مهارت‌های دستور زبان و مکالمه در زبان آلمانی است. این کتاب به منظور تقویت دستور زبان و مهارت‌های مکالمه در سطح پیشرفته طراحی شده است. “Grammatik und Konversation 2” به شما فرصت می‌دهد تا با قواعد گرامری پیچیده‌تر و موضوعات متنوع‌تر در […]

کتاب آلمانی zwischendurch mal Hören A1-A2

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“zwischendurch mal Hören A1-A2” یک کتاب آموزشی است که برای سطوح A1 و A2 زبان آلمانی طراحی شده است. این کتاب برای تقویت و تمرین مهارت شنیداری در زبان آلمانی مناسب است. در “zwischendurch mal Hören A1-A2″، شما با تمرینات شنیداری مختلف در سطوح A1 و A2 روبرو می‌شوید. این تمرینات شامل فایل‌های صوتی کوتاه […]

کتاب آلمانی zwischendurch mal Hören A1-A2

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Zwischendurch mal Hören A1-A2” یک منبع آموزشی برای تقویت مهارت شنیداری در سطح A1 تا A2 زبان آلمانی است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا با فهمیدن و تمرین کردن متن‌های صوتی ساده‌تر در زبان آلمانی، مهارت شنیداری خود را بهبود بخشید. کتاب “Zwischendurch mal Hören A1-A2” شامل تمرینات مختلفی است که متن‌های […]