دسته: A2

 کتاب آلمانی Grammatik und Konversation 1 105 copyable worksheets on central grammatical topics take into account different learner interests and guarantee a varied lesson plan. Grammar & Conversation is based on the levels of the “Common European Framework of Reference” or “Profile German”. The worksheets are suitable for both the elementary level and for repetition …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Grammatik und Konversation 2 This volume for advanced learners is based on “Grammar & Conversation 1” and is based on levels B1/B2. The worksheets, which can be copied, contain varied forms of exercise appropriate to the level and an interesting variety of topics. دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

ادامه مطلب

کتاب آلمانی zwischendurch mal Hören A1-A2 48 audio texts on the MP3 CD • Transcription of the listening texts with varied tasks for listening comprehension as a copy template دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

ادامه مطلب

کتاب آلمانی Wortschatz intensiv A2 An exercise book for intensive vocabulary training at level A2, suitable for self-study or to accompany a course! More than 1,000 important words, phrases and sentences at level A2 are sorted by topic (e.g. housing, health, transport, politics, education, etc.) with varied exercises to consolidate and deepen vocabulary. Content is …

ادامه مطلب

کتاب آلمانی zwischendurch mal Hören A1-A2 48 audio texts on the MP3 CD • Transcription of the listening texts with varied tasks for listening comprehension as a copy template دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

ادامه مطلب

در اکثر آموزشگاه های زبان آلمانی در ایران مانند گوته از کتاب های منشن Menschen برای مقاطع A1 ، A2، B1 و B2 استفاده می کنند از این رو فایل کتاب دانلود رایگان کتاب Menschen می‌توانید از لینک‌های مستقیم داده شده استفاده کنید. تذکر: توصیه می شود از فایل پاسخنامه پس از حل تمرین صرفا …

ادامه مطلب

در اکثر آموزشگاه های زبان آلمانی در ایران مانند گوته از کتاب های منشن Menschen برای مقاطع A1 ، A2، B1 و B2 استفاده می کنند از این رو فایل کتاب دانلود رایگان کتاب Menschen می‌توانید از لینک‌های مستقیم داده شده استفاده کنید. تذکر: توصیه می شود از فایل پاسخنامه پس از حل تمرین صرفا …

ادامه مطلب