دسته: B1

 کتاب آلمانی Praеpositionen کتاب های تمرین انتشارات Hueber کتاب های مناسبی برای افزایش توانایی شما در بخش های گوناگون می باشد و همچنین دایره لغت و گرامر شما را گسترش دهد. در این بخش می توانید کتاب های تمرین Starke Verben، Adjektive، Schwache Verben و Praepositionen را رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت آینفاخ دانلود …

Tags

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Adjektive کتاب های تمرین انتشارات Hueber کتاب های مناسبی برای افزایش توانایی شما در بخش های گوناگون می باشد و همچنین دایره لغت و گرامر شما را گسترش دهد. در این بخش می توانید کتاب های تمرین Starke Verben، Adjektive، Schwache Verben و Praepositionen را رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت آینفاخ دانلود کنید. …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Starke Verben Level A2 to C2This exercise book trains the most important irregular verbs in the German language and shows them in their different meanings. Numerous exercises help to secure the use. An extensive list of verbs with authentic example sentences helps with learning and looking up. دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Klipp und klar A1-B1 Clip and Clear – the modern practice grammar for the basic level German as a foreign language and German as a second language Edition including solutions to the tasks. For your German course and self-study: elementary grammar 99 chapters simple rules typical examples practical exercise pictures and tables learning …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Deutsch Grammatik leicht B1 The exercise grammar leads learners with extended beginner knowledge in small steps to extended basic knowledge B1. Grammatik Leicht B1 is structured according to the double-page principle: The first page introduces the grammar topic (“Discovery”), and the following pages practice it with a variety of exercises. The appendix contains …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Deutsch ganz leicht A2-B1 Each course consists of a bilingual workbook (German – English), a text book and 2 audio CDs: – The monolingual textbook contains the complete dialogues of the audio CDs with exercises and brief notes on grammar. – The bilingual workbook (German – English) guides the learner through the lessons …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Deutsch für Ingenieure B1-C1 It is considered a combined textbook and workbook for learners with knowledge of German from level A2. In addition, it also contains advanced texts and exercises up to level C1. The topics and exercises focus precisely on the linguistic features that are important for technical communication in the STEM …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Deutsch für das Berufsleben B1 Textbook: Places emphasis on the communicative skills of listening, speaking, and reading Contains transcripts, solutions, and an alphabetical vocabulary list  Workbook Places emphasis on writing, grammar, and vocabulary Promotes lingustic knowledge through the clear presentation of grammar Includes answer key دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب هارو از …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی DaF kompakt Intensivtrainer B1 Intensive German Textbook Series DaF kompakt is designed for learners who have already acquired a foreign language and utilize German for their studies or careers دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Bewerbungstraining A2-B1 Application training makes immigrants fit for looking for a job: The tailor-made course explains the specific German characteristics of looking for a job, imparts the necessary vocabulary and offers information on offers of help and job opportunities. It also includes exercises based on coaching. Class book: – Information on the requirements …

ادامه مطلب