کتاب آلمانی Praеpositionen

کتاب آلمانی Hueber

 کتاب آلمانی Praеpositionen کتاب های تمرین انتشارات Hueber کتاب های مناسبی برای افزایش توانایی شما در بخش های گوناگون می باشد و همچنین دایره لغت و گرامر شما را گسترش دهد. در این بخش می توانید کتاب های تمرین Starke Verben، Adjektive، Schwache Verben و Praepositionen را رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت آینفاخ دانلود […]

کتاب آلمانی Adjektive

 کتاب آلمانی Adjektive کتاب های تمرین انتشارات Hueber کتاب های مناسبی برای افزایش توانایی شما در بخش های گوناگون می باشد و همچنین دایره لغت و گرامر شما را گسترش دهد. در این بخش می توانید کتاب های تمرین Starke Verben، Adjektive، Schwache Verben و Praepositionen را رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت آینفاخ دانلود کنید. […]

کتاب آلمانی Starke Verben

کتاب آلمانی Hueber

این کتاب تمریناتی برای مهارت درس زبان آلمانی از سطح A2 تا C2 است و به تمرین فعل‌های نامنظم برجسته در زبان آلمانی می‌پردازد و آنها را با معانی مختلفشان نشان می‌دهد. تعداد زیادی تمرین به کاربرد آنها کمک می‌کند. یک لیست گسترده از فعل‌ها با جملات مثال واقعی به یادگیری و جستجوی آنها کمک […]

کتاب آلمانی Klipp und klar A1-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Klipp und klar A1-B1” از ناشر Klett یک دوره یادگیری زبان آلمانی برای سطوح A1 تا B1 است. این کتاب یک منبع جامع برای زبان آموزانی است که می‌خواهند از سطح مبتدی تا متوسط در یادگیری زبان آلمانی پیشرفت کنند. کتاب “Klipp und klar A1-B1” شامل درس‌ها و فعالیت‌های تنوع‌بخشی است که به شما […]

کتاب آلمانی Deutsch Grammatik leicht B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Deutsch Grammatik leicht B1” از ناشر Hueber یک منبع آموزشی برای گرامر زبان آلمانی در سطح B1 است. این کتاب به طور خاص برای زبان آموزانی طراحی شده که در حال یادگیری زبان آلمانی در سطح متوسط هستند و می‌خواهند مهارت‌های گرامری خود را در این سطح تقویت کنند. کتاب “Deutsch Grammatik leicht B1” […]

کتاب آلمانی Deutsch Grammatik leicht A2

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Deutsch Grammatik leicht A2” از ناشر Hueber یک منبع آموزشی برای گرامر زبان آلمانی در سطح A2 است. این کتاب برای زبان آموزانی طراحی شده است که در حال یادگیری زبان آلمانی در سطح مبتدی هستند و می‌خواهند مهارت‌های گرامری خود را در این سطح تقویت کنند. کتاب “Deutsch Grammatik leicht A2” شامل توضیحات […]

کتاب آلمانی Deutsch ganz leicht A2-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Deutsch ganz leicht A2-B1” یک کتاب آموزشی است که برای سطح A2 تا B1 زبان آلمانی طراحی شده است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا از سطح مبتدی تا سطح متوسط زبان آلمانی پیشرفت کنید. “Deutsch ganz leicht A2-B1” شامل تمریناتی برای تقویت مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن در سطح A2 تا […]

کتاب آلمانی Deutsch Bildgrammatik A1-A2

کتاب “Deutsch Bildgrammatik A1-A2” از ناشر Hueber یک منبع آموزشی برای گرامر زبان آلمانی در سطح A1 تا A2 است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا با استفاده از تصاویر و نمودارها، مفاهیم گرامری را در زبان آلمانی به صورت تصویری و قابل فهم بیشتری بیاموزید. کتاب “Deutsch Bildgrammatik A1-A2” شامل تصاویر و توضیحات […]

کتاب آلمانی DaF kompakt Intensivtrainer B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “DaF kompakt Intensivtrainer B1” از ناشر Klett یک منبع تمرینات یکپارچه برای آموزش زبان آلمانی در سطح B1 است. این کتاب برای زبان آموزانی طراحی شده است که در حال آمادگی برای آزمون‌های زبان آلمانی سطح B1 هستند و می‌خواهند مهارت‌های زبانی خود را در این سطح تقویت کنند. کتاب “DaF kompakt Intensivtrainer B1” […]

کتاب آلمانی Sicher_Übungsgrammatik B1-C1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب “Sicher_Übungsgrammatik B1-C1” یک کتاب تمرینی گرامر زبان آلمانی برای سطح‌های B1 تا C1 است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های گرامری خود را در سطوح پیشرفته‌تر زبان آلمانی تقویت کنید. “Sicher_Übungsgrammatik B1-C1” به صورت جامع و جزئی به مباحث و قواعد گرامری زبان آلمانی در سطوح B1 تا C1 می‌پردازد. این شامل […]