کتاب آلمانی Deutsch ganz leicht A2-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Deutsch ganz leicht A2-B1” یک کتاب آموزشی است که برای سطح A2 تا B1 زبان آلمانی طراحی شده است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا از سطح مبتدی تا سطح متوسط زبان آلمانی پیشرفت کنید. “Deutsch ganz leicht A2-B1” شامل تمریناتی برای تقویت مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن در سطح A2 تا […]

کتاب آلمانی Doros Date und andere Geschichten A2

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Doros Date und andere Geschichten A2” یک کتاب داستان است که برای سطح A2 زبان آلمانی طراحی شده است. این کتاب شامل چند داستان کوتاه است که برای شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزشی زبان آلمانی در سطح A2 مناسب است. در “Doros Date und andere Geschichten A2″، داستان‌ها از موضوعات مختلفی الهام گرفته شده‌اند و در قالب […]

کتاب آلمانی Lesen und Schreiben C1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Lesen und Schreiben C1” که توسط هوبر (Hueber) منتشر شده است، یک کتاب آموزشی برای سطح C1 زبان آلمانی است و بر روی تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن در این سطح تمرکز دارد. در “Lesen und Schreiben C1″، متن‌ها و تمریناتی با درجه‌ی پیچیدگی بالا برای تقویت مهارت خواندن در سطح C1 ارائه شده است. […]