کتاب آلمانی Deutsch ganz leicht A2-B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

“Deutsch ganz leicht A2-B1” یک کتاب آموزشی است که برای سطح A2 تا B1 زبان آلمانی طراحی شده است. این کتاب به شما کمک می‌کند تا از سطح مبتدی تا سطح متوسط زبان آلمانی پیشرفت کنید. “Deutsch ganz leicht A2-B1” شامل تمریناتی برای تقویت مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن در سطح A2 تا […]