کلیپ های آموزشی آلمانی Easy German (A1-A2)

کلیپ های آموزشی easy german با موضوعات گوناگون به صورت مصاحبه و یا در محیط های مختلف در آلمان ضبط و تولید می شود که علاوه بر این که به تقویت زبان  کمک می کند،آشنایی زبان آموزان با محیط و مردم  آلمان را نیز به دنبال دارد.

** این دسته به علت سادگی کلمات و موضوعات به زبان آموزانی که در سطح a1 و a2 زبان آلمانی هستند توصیه می شود.