گوته مهمترین و اصلی ترین آزمون های زبان آلمانی در ایران و سایر کشورهای دیگر برگزار می کند به همین منظور در این قسمت آزمون های شفاهی گوته برای تمامی سطح ها قرار گرفته تا به شما کمک کند که فضا امتحان را بهتر درک کنید

** توجه داشته باشید که ممکن است سوالات امتحانات شفاهی گوته کمی تغییرات داشته باشد به همین منظور توصیه می کنیم از خود موسسه از آخرین تغییرات آگاه شوید.

Goethe Zertifikat A1 Mündliche Prüfung​​

Goethe Zertifikat A2 Mündliche Prüfung​​

Goethe Zertifikat B1 Mündliche Prüfung​

Goethe Zertifikat B2 Mündliche Prüfung​

Goethe Zertifikat C1 Mündliche Prüfung

Goethe Zertifikat C2 Mündliche Prüfung

Goethe Zertifikat B2 Mündliche Prüfungen