آزمون های Ösd که آزمون زبان آلمانی کشور اتریش می باشد توسط تعدادی آموزشگاه مانند انجمن فرهنگی اتریش ÖKF در ایران برگزار می گردد که این آزمون توسط سفارت آلمان نیز مورد تایید است به همین دلیل برای آشنایی دوستان با نحوه ی بخش شفاهی این آزمون ویدیوهای شبیه سازی آن را قرار دادیم.

** توصیه می شود حتما از آخرین تغییرات هر تایل قبل از آزمون مطلع شوید.

ÖSD Zertifikat A1 Mündliche Prüfung​​

ÖSD Zertifikat A2 Mündliche Prüfung​​

ÖSD Zertifikat B1 Mündliche Prüfung​​

ÖSD Zertifikat B2 Mündliche Prüfung​​

ÖSD Zertifikat C1 Mündliche Prüfung​​

ÖSD Zertifikat C2 Mündliche Prüfung​​