آزمون TELC مخفف کلمه The European Language Certificates می باشد و شامل آزمون های استاندارد بین المللی ده زبان است. با وجود اینکه مدرک این آزمون برای اکثر دانشگاه ها و سفارت قابل قبول است ولی نسبت به آزمون های دیگر شناخته نشده تر است. ولی در ایت ایران نیز به تازگی این آزمون برگزار می گردد که برای آشنایی شما با محتوای آزمون شفاهی آن ویدیوهای آن قرار گرفته شده است.

** حتما قبلا از شرکت در آزمون نسبت به آشنایی با شرایط و محتوای آن اقدام کنید.

telc A1 Mündliche Prüfung

telc A2 Mündliche Prüfung

telc B1 Mündliche Prüfung

telc B2 Mündliche Prüfung

telc C1 Mündliche Prüfung