کارتون peppa pig یکی از محبوب ترین کارتون ها برای رنج سنی کودکان است که به زبان های مختلف از جمله آلمانی موجود است که می تواند کمک زیادی به یادگیری زبان به کودکان بنماید.

** این دسته به زبان آموزانی که در سطح a1 و a2 زبان آلمانی هستند توصیه می شود.