کتاب آلمانی Arena B1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

Arena B1 برای زبان آموزانی از سن 13 سالگی در نظر گرفته شده است که می خواهند به طور کامل و جامع برای محبوب ترین امتحانات DaF، “گواهی گوته ÖSD B1 برای جوانان” آماده شوند. این آزمون کاملاً گسترده با چهار ماژول و در مجموع 15 قسمت است، بنابراین در آزمون اول قالب آزمون ماژول به ماژول ارائه می شود و استراتژی های راه حل پیشنهادی قسمت به قسمت توضیح داده می شود.

 
 

 

 

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

1/5 - (1 امتیاز)

Your support motivates us to continue​​

My Public Address to Receive USDT (ERC20)
0x23b7A903B634EB804d2487161A889428DB91A7e0