دسته: B2

 کتاب آلمانی Praеpositionen کتاب های تمرین انتشارات Hueber کتاب های مناسبی برای افزایش توانایی شما در بخش های گوناگون می باشد و همچنین دایره لغت و گرامر شما را گسترش دهد. در این بخش می توانید کتاب های تمرین Starke Verben، Adjektive، Schwache Verben و Praepositionen را رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت آینفاخ دانلود …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Schwache Verben کتاب Schwache Verben یکی از کتاب های پرکاربرد و تمرینی افعال ضعیف در زبان آلمانی در سطوح A2-C1 می باشد. افعال منظم آلمانی برای تمرین و نگاه کردن Regelmäßige Verben des Deutschen zum Üben & Nachschlagen دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Starke Verben Level A2 to C2This exercise book trains the most important irregular verbs in the German language and shows them in their different meanings. Numerous exercises help to secure the use. An extensive list of verbs with authentic example sentences helps with learning and looking up. دانلود کتاب بهترین و جدیدترین کتاب …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Deutsch für Ingenieure B1-C1 It is considered a combined textbook and workbook for learners with knowledge of German from level A2. In addition, it also contains advanced texts and exercises up to level C1. The topics and exercises focus precisely on the linguistic features that are important for technical communication in the STEM …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Deutsch in der Firma B1-C1 The handy professional German phrasebook in the company in the robust flexible cover offers the opportunity to practice German vocabulary and idioms for typical professional situations or to look them up quickly. Topics such as B. job interview, meetings, phone calls, small talk with colleagues or conflict situations. …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Tests zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung B2 The perfect exam training for learners who want to prepare for the ÖSD B2 intermediate level exam or the B2 Goethe certificate: – offers six complete tests with the test parts reading comprehension, listening comprehension, written and oral expression– Training of all exam-relevant task types of …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Sicher_Übungsgrammatik B1-C1 – ideal supplement to the textbook Sicher! – Can also be used independent of the textbook – Deepening and repetition of basic and intermediate grammar – Overview of the frequent phenomena of German grammar – Double-page concept: “Presentation page” on the left with structures and rules, “Exercise page” on the right …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Menschen im_Beruf Telefontraining B1-B2 Apprentices from level B1 who want to learn German for professional reasons and systematically practice telephoning at work. The lessons start with the presentation of vocabulary and phrases and move on to information about the telephone situation, to listening comprehension and then to the role plays. There are explanations, …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Kommunizieren_im_Beruf B1-B2 A collection of useful idioms for everyday work and study.In addition to the alphabetically listed idioms, this book of idioms offers a look-up system for scenarios in professional and social contexts with English translation. The exercises are supplemented by helpful learning tips. Intercultural peculiarities are discussed in order to avoid misunderstandings. …

ادامه مطلب

 کتاب آلمانی Grammatik Intensivtrainer B1 “مجموعه ای از تمرین های دستور زبان که می تواند مستقل از کتاب درسی مورد استفاده قرار گیرد. تمرین ها در خدمت تکرار و تثبیت گرامر ابتدایی هستند و به زبان آموزان در مواجهه با مهمترین مشکلات یادگیری اعتماد به نفس می دهند. مجلدات بر اساس سطوح چارچوب مرجع اروپایی …

ادامه مطلب