کتاب آلمانی Schwache Verben

کتاب آلمانی Schwache Verben

 کتاب آلمانی Schwache Verben

کتاب Schwache Verben یکی از کتاب های پرکاربرد و تمرینی افعال ضعیف در زبان آلمانی در سطوح A2-C1 می باشد.

افعال منظم آلمانی برای تمرین و نگاه کردن Regelmäßige Verben des Deutschen zum Üben & Nachschlagen

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

امتیاز دهید

Your support motivates us to continue​​

My Public Address to Receive USDT (ERC20)
0x23b7A903B634EB804d2487161A889428DB91A7e0