کتاب آلمانی Musterprüfung TestDaF 1

دانلود کتاب های آموزشی آلمانی

کتاب Musterprüfung  یکی از بهترین مجموعه کتاب های آمادگی آزمون می باشد که شما می توانید از طریق نمونه آزمونهای تست دافی که در آن است هودتان را برای آزمون تست داف آماده کنید.

معمولا توصیه می شود از این کتاب نزدیک به آزمون برای محک زدن خودتان استفاده نمایید.

Target group Learners who want to study at a German-speaking university and need to take the TestDaF exam.

Learning objective Familiarity with the exam

Conception Official test set of the TestDaF Institute in the new format and in the original layout. Booklet and audio CD in the package, the transcriptions and solutions are in the appendix. As a result, the sample exam is also well suited for self-learners.

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

امتیاز دهید

Your support motivates us to continue​​

My Public Address to Receive USDT (ERC20)
0x23b7A903B634EB804d2487161A889428DB91A7e0