کتاب آلمانی Schwache Verben

کتاب آلمانی Schwache Verben

 کتاب آلمانی Schwache Verben

کتاب Schwache Verben یکی از کتاب های پرکاربرد و تمرینی افعال ضعیف در زبان آلمانی در سطوح A2-C1 می باشد.

افعال منظم آلمانی برای تمرین و نگاه کردن Regelmäßige Verben des Deutschen zum Üben & Nachschlagen

بهترین و جدیدترین کتاب هارو از ما بخواین!

امتیاز دهید